Menu
Obec Brandýsek
Brandýsek

Probíhá dotazníkové šetřední ohledně odpadového hospodářství. Dotazník naleznete ZDE. Prosíme, vyplňte vždy 1 dotazník za 1 domácnost. Děkujeme za Váš čas a za co nejpřesnější odpovědi.

Komise obce

Komise rozvoje obce

Činnost

 • Předkládá návrhy a podněty v oblasti rozvoje obce
 • Projednává a posuzuje územně plánovací podklady
 • Projednává a posuzuje stavební a investiční záměry obce
 • Výsledkem jednání komise je konkrétní usnesení, které předkládá Radě obce
 • Členové komise se účastní výběrových řízení v oblasti rozvoje obce

Členové

 • Tomáš Veselý – předseda
 • Goran Božić
 • Vladimír Kučera
 • Ing. Jan Raichard
 • Miloš Svoboda

Komise veřejného pořádku a životního prostředí

Činnost

 • Řeší problematiku parkování v obci
 • Projednává úpravu dopravního značení
 • Organizuje veřejné brigády a úklidové akce
 • Projednává návrhy vedoucí ke zlepšení čistoty a pořádku na území obce na základě potřeb obce a upozornění občanů
 • Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • Podílí se na koncepci obnovy, údržby a rozvoje zeleně
 • Projednává podněty a návrhy občanů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení
 • Spolupracuje s OÚ při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů
 • Spolupracuje se základní školou

Členové

 • Petra Somrová – předseda
 • David Korecký
 • Žaneta Macáková
 • Ing. David Kymlička
 • Petra Michálková
 • Roman Ondráček

Komise sociální a školská

Činnost

 • Podílí se na řešení nejdůležitějších témat v oblasti sociálních služeb, především v problematice sociální péče, komunitního plánování, sociálního bydlení, sociálního dialogu či negativních vlivů sociálního vyloučení ve všech podobách
 • Spolupracuje s komisí kulturní a sportovní
 • Zajišťuje spolupráci místních školských zařízení (spolupráce při zápisu – konzultace učitelek MŠ a ZŠ, společná zaměstnání předškolních dětí s žáky ZŠ, volnočasové aktivity, koordinace termínů akcí apod.)
 • Sleduje chování dětí a mládeže i mimo školu
 • Mapuje možnosti dotačních pobídek pro školská zařízení
 • Sleduje demografický vývoj obce a s tím spojené otázky ne/naplněnosti školských zařízení a navrhuje řešení
 • Sleduje občanskou vybavenost a upozorňuje obec na potřeby občanů a možný rozvoj (spolupráce s komisí rozvoje obce)

Členové

 • Mgr. Lenka Korček – předseda
 • Dagmar Holubová
 • Milan Nejedlý
 • Martina Stiborová
 • Klára Šaldová
 • Bc. Eliška Vopatová

Komise sportu

Činnost

 • Vyjadřuje se k problematice sportovních činností v obci
 • S polupracuje a rozvíjí sport se sportovními či tělovýchovnými organizacemi a dalšími institucemi
 • Vyhodnocuje a předkládá Radě obce Brandýsek doporučení ke schválení návrhů žadatelů k poskytnutí finanční podpory (dotací) z rozpočtu obce, v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Plní další úkoly Rady obce Brandýsek v oblasti sportu a tělovýchovy.

Členové

 • Bc. Jan Grubner – předseda
 • Bc. Marek Maršoun
 • Oliver Vaněk
 • Tomáš Veselý
 • Lukáš Vrána
 • Pavel Škraňka

Komise kultury a volnočasových aktivit

Činnost

 • Zajišťuje kulturní akce v obci pro všechny věkové kategorie
 • Spolupracuje s místními spolky
 • Podporuje zachovávání kulturních lidových a historických tradic
 • Ve spolupráci se školskou komisí a ZŠ zajišťuje kulturní akce hudebního a divadelního charakteru
 • Zajišťuje zefektivnění využívání KD Kino
 • Z ajišťuje dostatečné propagace plánovaných akcí
 • Podporuje činnost a rozvoj pobočky ZUŠ Buštěhrad v Brandýsku
 • Ve spolupráci se sportovní komisí podporuje setkávání občanů při volnočasových aktivitách
 • Ve spolupráci se sociální komisí podporuje kulturní vyžití seniorů
 • Mapuje možnosti dotačních pobídek a navazuje spolupráci se sponzory

Členové

 • Doris Nováková – předseda
 • Markéta Korecká
 • Irena Mertlová
 • Milan Nejedlý
 • Bc. Zuzana Ciniburgová
 • Lucie Votavová

Mohlo by Vás zajímat