Menu
Obec Brandýsek

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Źádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 398,96 kB

Dřeviny rostoucí mimo les podléhají ochraně definované zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.).
K jejich kácení je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále uvedeno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Povolení ke kácení není potřeba

 1. pro dřeviny se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou, tzn.:
  – pro dřeviny s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad terénem menším než 80 cm (nejsou-li součástí stromořadí)
  – pro keřové nebo stromové porosty, jejichž souvislá plocha nepřesahuje 40m2
  – pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
 2. pro kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních; záměr kácení z uvedených důvodů musí být oznámen písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění
 3. pro kácení dřevin v případě, že je jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu; ten kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce pozemku s písemným souhlasem vlastníka.

Podání lze učinit i prostřednictvím pověřeného zástupce (zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí).

Žádost se podává písemně v souladu s §4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Žádost musí obsahovat

 • jméno a adresu
 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin, situační zákres, fotografie dřevin
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin)
 • zdůvodnění žádosti

Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení
(dle bodu 4b a 4c).

Žádost a její náležitosti lze doručit prostřednictvím poštovních služeb, osobně do podatelny obecního úřadu v Brandýsku nebo pomocí datových schránek.

Dnem podání je zahájeno řízení ve věci. Lhůta pro vydání rozhodnutí je dána § 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. – rozhodnutí vydá orgán ochrany přírody do 60 dnů od zahájení řízení (v případě zvláště složitých do 90 dnů od zahájení řízení).

Kontaktní osoba – Pavla Kovandová, tel. 312 283 701

Úřední hodiny

Pondělí: 7:00–11:00 / 12:00–17:00
Středa: 7:00–11:00 / 12:00–18:00
Čtvrtek: 12:00–14:30

Poplatky

Vydání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les není zpoplatněno.

Právní předpis podle kterého se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Za správnost odpovídá Pavla Kovandová

Poslední aktualizace 09.10.2019

Úřad

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ

1. pol.

Svoz odpadu druhá polovina 2024

PLÁN AKCÍ 2024

Plán akcí 2024

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 13 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 17/11 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 13/12 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 16/12 °C

Svátek

Svátek má Ferdinand

ČEZ DISTRIBUCE – PLÁNOVANÉ ODSTÁVKYČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat