Menu
Obec Brandýsek
Brandýsek

Stáhněte si novou aplikaci V OBRAZE. Hlasujte v anketě ZDE

Členové zastupitelstva

Zastupitelstvo obce

 • Ing. Henrieta Rydlová, starostka (člen rady obce)
 • Pavel Vilímek, místostarosta (člen rady obce)
 • Bc. Jan Grubner, zastupitel
 • Ing. Jana Gylden, zastupitel 
 • Mgr. Lenka Korček, zastupitel (člen rady obce)
 • David Korecký, zastupitel (člen rady obce)
 • Jiří Kratochvíl, zastupitel
 • Ing. Miroslav Macíček, zastupitel 
 • Roman Ondráček, zastupitel
 • Ing. Leoš Reichl, zastupitel
 • Ing. Pavla Schillerová, zastupitel
 • Petra Somrová, DiS., zastupitel (předsedkyně finančního výboru)
 • Martina Stiborová, zastupitel (člen rady obce)
 • Ladislava Tasutijová, DiS., zastupitel
 • Tomáš Veselý, zastupitel (předseda kontrolního výboru)

Rada obce

Radě je vyhrazeno rozhodovat v oblasti přenesené působnosti v případě, že ji tak stanoví zákon. Ze své činnosti se rada zodpovídá zastupitelstvu obce, připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění přijatých usnesení.

 • Ing. Henrieta Rydlová, starostka 
 • Pavel Vilímek, místostarosta 
 • Martina Stiborová
 • Mgr. Lenka Korček
 • David Korecký

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní všechny kontrolní úkoly, kterými byl pověřen zastupitelstvem obce.

 • Tomáš Veselý, zastupitel (předseda kontrolního výboru)
 • Ing. Quido Šturm, člen kontrolního výboru
 • Klára Šaldová, člen kontrolního výboru

Finanční výbor

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Hlavním úkolem finančního výboru v praxi je zapojení se do rozpočtového procesu, tedy projednávání rozpočtu, jeho plnění, rozpočtová opatření. Nemalou úlohu sehrává také při sestavování závěrečného účtu.

 • Petra Somrová, DiS, zastupiutel (předsedkyně finančního výboru)
 • Vladimír Kučera, člen finančního výboru
 • Petra Michálková, člen finančního výboru

Mohlo by Vás zajímat